Carpro  Orange pad 5\קארפרו פד כתום

Carpro Orange pad 5\קארפרו פד כתום

Orange pad 5 –  5 INCH 130MM / 6 INCH -160MM

 

פד לחיתוך בינוני / פיניש שמותאם למכונה רוטורית או אורביטלית להענקת פיניש מושלם ללכות קשיחות או חיתוך ביניים ללקות רגילות

    70.00 ₪מחיר